Υπολογιστική γεωμετρία

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπολογιστική Γεωμετρία
Εξάμηνο 7ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλεγόμενο
Διδάσκων/-οντες Κωνσταντίνος Μανές
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτική εργασία


Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια παρουσίαση αλγορίθμων και δομών δεδομένων για γεωμετρικά προβλήματα, με εφαρμογές στα Γραφικά, τη Ρομποτική, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την υπολογιστικά βοηθούμενη σχεδίαση κ.α, καθώς και της βιβλιοθήκης CGAL.


Υλη Μαθήματος

(Δεν είναι με τη σειρά.)

-Εισαγωγή, είδη πολυγώνων

-Το πρόβλημα του κυρτού περιβλήματος

-Τριγωνοποίηση πολυγώνου

-Τομές ευθυγράμμων τμημάτων

-Υπέρθεση χαρτών

-Διαγράμματα Voronoi

-Διαγράμματα Delaunay

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις από Δομές Δεδομένων και Αλγορίθμους βοηθούν αρκετά στην σωστή κατανόηση του μαθήματος.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία