Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Παναγιώτης Κοτζανικολάου
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Τελική Εργασία + Ενδιάμεσες Εργασίες


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εξάσκηση σε θέματα προγραμματισμού στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, όπως προγραμματισμό sockets, την υλοποίηση εφαρμογών πελάτη-εξυπηρετητή και τις αρχιτεκτονικές 3-tier.

Λέξεις Κλειδιά: sockets, java.net, java servlets, JSP


Παρακολούθηση και ασκήσεις

Η παρακολούθηση της θεωρίας διευκολύνει το διάβασμα αλλά δεν είναι απαραίτητη, ωστόσο η παρακολούθηση του εργαστηρίου θα βοηθήσει στην εκπόνηση των ενδιάμεσων ασκήσεων αλλά και της απαλλακτικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται προγραμματιστικές ασκήσεις που βοηθάνε στην εκτέλεση της απαλλακτικής στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης γίνονται προαιρετικά εργαστήρια σε Java για το μάθημα.

Εξέταση

Η παράδοση των ενδιάμεσων ασκήσεων λαμβάνει το 40% του τελικού βαθμού του μαθήματος και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης θα εξεταστείτε μόνο για το βαθμό της τελικής εργασίας.

Παλαιότερα Θέματα Τελικής Εργασίας

Γενική περιγραφή εργασίας 2015

Τελική Εργασία 2015

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία