Πρακτική Άσκηση

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρακτική άσκηση
Εξάμηνο 7ο ή 8ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες

Δ. Βέργαδος,

Ι. Τασούλας
Σελίδα Μαθήματος GuNet2


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αφορά όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν της Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρίες με αντικείμενο την Πληροφορική.

Διάρκεια

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τον φοιτητή και την εταιρία σε συνεργασία με το Παν/μιο. Συνήθως οι θέσεις για πρακτική άσκηση αναφέρονται στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά ανάλογα με την χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να υπάρξουν θέσεις και σε όλη την διάρκεια του έτους. Ο φοιτητής έχει υποχρέωση να καλύψει συνολικά 320 ώρες εργασίας στο διάστημα που θα συμφωνηθεί, διαφορετικά η πρακτική άσκηση θεωρείται μη ολοκληρωμένη και κατά συνέπεια δεν καταβάλλεται η αμοιβή που έχει καθοριστεί.

Ωράριο

Ο φοιτητής, εφόσον του το επιτρέψει η εταιρία, μπορεί να επιλέξει αν θέλει να εργαστεί με πλήρες ωράριο (8ωρο) ή με μερική απασχόληση (5ωρο ή 4ωρο). Συνηθίζεται να επιλέγεται το πλήρες ωράριο, αφού αυτό ακολουθούν οι περισσότερες εταιρίες.

Αμοιβή

Η πρακτική άσκηση είναι αμοιβόμενη. Το ποσό καθορίζεται από το Παν/μιο ανάλογα με την χρηματοδότηση που δέχεται κάθε χρόνο και καταβάλλεται μέσω ΚΕΠΠ (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς). Σε μερικές περιπτώσεις η εταιρία μπορεί να συμβάλλει και αυτή στην αμοιβή του φοιτητή. Για το έτος 2016-2017 υπάρχει η δυνατότητα η αμοιβή να προέρχεται εξ ολοκήρου από την εταιρία και όχι από το Παν/μιο.

Σύμβαση

Για την πρακτική άσκηση υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) μεταξύ του φοιτητή, της εταιρίας και του Παν/μιου. Το συμφωνητικό αυτό περιέχει γραπτά τους όρους σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η πρακτική άσκηση (π.χ. διάρκεια, αμοιβή, ωράριο, ασφάλιση κλπ).

Βαθμός

Αν ο φοιτητής επιλέξει την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο, θα περαστεί βαθμολογία όπως αν είχει επιλέξει κάποιο άλλο μάθημα που θα έδινε κανονικά στην εξεταστική. Για να συμμετέχει στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κάποιος φοιτητής δεν είναι αναγκαίο να την έχει επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία