Πληροφοριακά Συστήματα στην Ναυτιλία

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πληροφοριακά συστήματα στην Ναυτιλία
Εξάμηνο 7ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Δ. Πολέμη, Π. Βαρελάς (danaos), Γ. Παπαγιανόπουλος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Εβδομαδιαίες εργασίες 40%, Τελική εργασία + Παρουσίαση 60%

Στόχος Μαθήματος

Η ραγδαία διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Ναυτιλία κυρίως μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διάχυσης και συνδυαστικής χρήσης και αξιοποίησης των επικοινωνιακών υποδομών, επέφερε σημαντικές και πολλαπλές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των Λιμενικών και Ναυτιλιακών Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορικής (εμπορικοί λιμένες, πλοία, ναυτιλιακές/μεταφορικές εταιρείες, Υπουργεία Ναυτιλίας, Τελωνεία κ.λ.π.). Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση της χρήσης ΤΠΕ των Κρίσιμων Υποδομών της Ναυτιλίας, την ανάλυση και διαχείριση φυσικής και κυβερνο-ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα εμπορικών λιμένων, πλοίων και ναυτιλιακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Το νομοθετικό πλαίσιο, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών (π.χ. International Maritime Organization), βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα Ευρωπαικών έργων θα πλαισιώσουν την ολιστική προσέγγιση του μαθήματος.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Το μάθημα θα εξετάζεται στη βάση projects (σε ομάδες των 2-3 ατόμων) όπου η τελική αναφορά και παρουσίαση (υποχρεωτική με παρουσία όλων των μελών της ομάδας) αποτελεί το 60% του τελικού βαθμού.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το project θα περιλαμβάνονται στην εκφώνησή του, που θα παρουσιαστεί στην 2η διάλεξη του μαθήματος, ενώ οι ομάδες εργασίας θα δηλωθούν στη 2η διάλεξη του μαθήματος. Ενδιάμεσες μικρές ασκήσεις θα βαθμολογούνται με 40% του τελικού βαθμού. Το υλικό του μαθήματος υπάρχει στο gunet.
Συνεπώς, το 100% του βαθμού προέρχεται από εργασίες και οχι γραπτή εξέταση.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία