Πιθανότητες

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσοχή! Το μάθημα αυτό ανήκει στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.

Πιθανότητες
Εξάμηνο 3ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Φούντας Ευάγγελος
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εξέταση 100%


Ύλη

Η ύλη όπως δώθηκε σε φωτοτυπία από τον διδάσκοντα:

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Χρήσιμες είναι γνώσεις ολοκληρωμάτων από την Γ' Λυκείου , καθώς και γνώσεις σχετικά με τα γενικευμένα ολοκληρώματα, όπως διδάσκονται στο μάθημα Ανάλυση Ι.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει διδασκαλία στην αίθουσα.

Η παρακολούθηση είναι χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία