Μεταγλωττιστές

Από Students support wiki

(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 60: Γραμμή 60:
Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και κλειστά βιβλία.
Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και κλειστά βιβλία.
 +
 +
== Σημειώσεις ==
 +
 +
[[https://students.cs.unipi.gr/~xalgra/wiki/Compilers.pdf Σημειώσεις 2013]]
== Παλαιότερα Θέματα ==
== Παλαιότερα Θέματα ==

Αναθεώρηση της 20:10, 30 Αυγούστου 2013

Μεταγλωττιστές
Εξάμηνο 3ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Βίρβου Μαρία
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Βιβλίο/-α Μεταγλωττιστές, Μ. Κ. Βίρβου
Υπολογισμός βαθμού Τελικό διαγώνισμα - Εργαστηριακή (προαιρετική) εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τη Θεωρία των Γλωσσών, την κατασκευή αυτομάτων αναγνώρισης λέξεων, αλλά και επιμέρους κομμάτια, που αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ενός μεταγλωτιστή (compiler) μιας γλώσσας προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία των αυτομάτων και γλωσσών , όπως διδάσκονται στο 2ο εξάμηνο φοίτησης , διευκολύνουν το διάβασμα και την κατανόηση του μαθήματος.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει διδασκαλία στην αίθουσα όπου διδάσκεται η θεωρία και γίνεται παρουσίαση του λογισμικού LEX.


Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία συμβάλλει στον υπολογισμό του βαθμού. Η υλοποίησή της συνίσταται.

Υπάρχουν 10 διαφορετικές εκφωνήσεις εργασιών, αριθμημένες ως

"εργασία 0", "εργασία 1" κ.ο.κ.

Η επιλογή εκφώνησης που αναλογεί στον κάθε φοιτητή γίνεται ως εξής:

1) Για ομάδα ενός φοιτητή: προσθέστε τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΜ και

επιλέξτε την εργασία που αντιστοιχεί στο δεξιότερο ψηφίο του αθροίσματος. Π.χ,

αν ο ΑΜ λήγει σε 58, τότε 5+8=13, άρα θα επιλεγεί η "εργασία 3".

2) Για ομάδα δύο φοιτητών (μέγιστος αριθμός φοιτητών): προσθέστε τα δύο

τελευταία ψηφία και των δύο ΑΜ και μετά ακολουθήστε την οδηγία (1).

Π.χ., αν οι ΑΜ λήγουν σε 32 και 57 αντιστοίχως,

τότε 3+2+5+7=17, άρα επιλέγετε την "εργασία 7".

Δε γίνονται δεκτές εργασίες που εκπονήθηκαν από ομάδες που αποτελούνται από περισσότερους από δύο φοιτητές ή εργασίες που δεν επελέγησαν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Ύλη

Η ύλη αποτελείται από τα 5 πρώτα κεφάλαια από το βιβλίο Μεταγλωττιστές, Μ. Κ. Βίρβου Ph. D. (Κεφάλαια 1, 2, 3, 4 ολόκληρα και Κεφάλαιο 5 ως τη σελίδα 216)

Εξέταση

Αν ο φοιτητής παραδώσει εργασία ο βαθμός υπολογίζεται ως: Εργασία x 0,5 + Γραπτό x 0,5. Διαφορετικά, ο τελικός βαθμός είναι αυτός του γραπτού.

Η εξέταση της εργασίας γίνεται την περίοδο της εξεταστικής περιόδου όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους.

Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και κλειστά βιβλία.

Σημειώσεις

[Σημειώσεις 2013]

Παλαιότερα Θέματα

[Σεπτέμβριος 2004] [Φεβρουάριος 2007] [Φεβρουάριος 2005] [Σεπτέμβριος 2010]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία