Μεταγλωττιστές

Από Students support wiki

(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σημειώσεις)
(Παρακολούθηση)
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
== Παρακολούθηση ==
== Παρακολούθηση ==
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσίαση του λογισμικού Lex.
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσίαση του λογισμικού Lex.
-
Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση του βαθμού. Η υλοποίησή της συνίσταται.
+
Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία μετράει για το 50% του βαθμού αν παραδοθεί.
-
Υπάρχουν 10 διαφορετικές εκφωνήσεις εργασιών, αριθμημένες ως "Εργασία 0", "Εργασία 1" κ.ο.κ.
+
-
Η επιλογή εκφώνησης που αντιστοιχεί στον κάθε φοιτητή γίνεται ως εξής:
+
-
*Για ομάδα 1 φοιτητή: Προστίθενται τα 2 τελευταία ψηφία του Α.Μ. και επιλέγεται η εργασία που αντιστοιχεί στο δεξιότερο ψηφίο του αθροίσματος. Π.χ. Εάν ο Α.Μ. λήγει σε 58, τότε 5+8=13, επομένως θα επιλεγεί η Εργασία 3.
+
-
*Για ομάδα 2 φοιτητών: Προστίθενται τα 2 τελευταία ψηφία και των 2 Α.Μ. και επιλέγεται η εργασία που αντιστοιχεί στο δεξιότερο ψηφίο του αθροίσματος. Π.χ. Εάν οι Α.Μ. λήγουν σε 32 και 57 αντιστοίχως, τότε 3+2+5+7=17, επομένως θα επιλεγεί η Εργασία 7.
+
-
Δε γίνονται δεκτές εργασίες, οι οποίες εκπονήθηκαν από ομάδες που αποτελούνται από περισσότερους από 2 φοιτητές ή εργασίες που δεν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
+
== Ύλη ==
== Ύλη ==

Αναθεώρηση της 15:11, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Μεταγλωττιστές
Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Βίρβου Μαρία
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Βιβλίο/-α Μεταγλωττιστές, Μ. Κ. Βίρβου
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση, Εργαστηριακή (προαιρετική) εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τη Θεωρία των γλωσσών, την κατασκευή αυτομάτων αναγνώρισης λέξεων, αλλά και επιμέρους κομμάτια, που αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ενός μεταγλωτιστή (compiler) μίας γλώσσας προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία των αυτομάτων και γλωσσών.

Παρακολούθηση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσίαση του λογισμικού Lex. Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία μετράει για το 50% του βαθμού αν παραδοθεί.

Ύλη

Η ύλη αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 και 5, έως και τη σελίδα 216.

Εξέταση

Εάν παραδοθεί εργασία, ο βαθμός υπολογίζεται ως: Εργασία x 0,5 + Γραπτό x 0,5. Εναλλακτικά, ο τελικός βαθμός αντιστοιχεί σε αυτόν του γραπτού. Η εργασία εξετάζεται την περίοδο της εξεταστικής περιόδου, οπότε και οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την εργασία τους. Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και βιβλία.

Σημειώσεις

[Σημειώσεις]

Παλαιότερα Θέματα

[Ιανουάριος 2015] [Ιανουάριος 2014] [Σεπτέμβριος 2004] [Φεβρουάριος 2005] [Σεπτέμβριος 2010] [Ιανουάριος 2017] [Ιανουάριος 2018]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σελίδα για δοκιμές regex

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία