Μεταγλωττιστές

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταγλωττιστές
Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Βίρβου Μαρία
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Βιβλίο/-α Μεταγλωττιστές, Μ. Κ. Βίρβου
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση, Εργαστηριακή (προαιρετική) εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τη Θεωρία των γλωσσών, την κατασκευή αυτομάτων αναγνώρισης λέξεων, αλλά και επιμέρους κομμάτια, που αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ενός μεταγλωτιστή (compiler) μίας γλώσσας προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία των αυτομάτων και γλωσσών.

Παρακολούθηση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσίαση του λογισμικού Lex. Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση του βαθμού. Η υλοποίησή της συνίσταται. Υπάρχουν 10 διαφορετικές εκφωνήσεις εργασιών, αριθμημένες ως "Εργασία 0", "Εργασία 1" κ.ο.κ. Η επιλογή εκφώνησης που αντιστοιχεί στον κάθε φοιτητή γίνεται ως εξής:

Δε γίνονται δεκτές εργασίες, οι οποίες εκπονήθηκαν από ομάδες που αποτελούνται από περισσότερους από 2 φοιτητές ή εργασίες που δεν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Ύλη

Η ύλη αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 και 5, έως και τη σελίδα 216.

Εξέταση

Εάν παραδοθεί εργασία, ο βαθμός υπολογίζεται ως: Εργασία x 0,5 + Γραπτό x 0,5. Εναλλακτικά, ο τελικός βαθμός αντιστοιχεί σε αυτόν του γραπτού. Η εργασία εξετάζεται την περίοδο της εξεταστικής περιόδου, οπότε και οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την εργασία τους. Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και βιβλία.

Σημειώσεις

[Σημειώσεις 2013]

Παλαιότερα Θέματα

[Ιανουάριος 2015] [Ιανουάριος 2014] [Σεπτέμβριος 2004] [Φεβρουάριος 2005] [Σεπτέμβριος 2010] [Ιανουάριος 2017] [Ιανουάριος 2018]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σελίδα για δοκιμές regex

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία