Μεταγλωττιστές

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταγλωττιστές
Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Βίρβου Μαρία
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Βιβλίο/-α Μεταγλωττιστές, Μ. Κ. Βίρβου
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση, Εργαστηριακή (προαιρετική) εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τη Θεωρία των γλωσσών, την κατασκευή αυτομάτων αναγνώρισης λέξεων, αλλά και επιμέρους κομμάτια, που αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ενός μεταγλωτιστή (compiler) μίας γλώσσας προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία των αυτομάτων και γλωσσών.

Παρακολούθηση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσίαση του λογισμικού Lex. Δίνεται προαιρετική εργασία, η οποία μετράει για το 50% του βαθμού αν παραδοθεί.

Ύλη

Η ύλη αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 και 5, έως και τη σελίδα 216.

Εξέταση

Εάν παραδοθεί εργασία, ο βαθμός υπολογίζεται ως: 50% Εργασία + 50% Γραπτό. Αν έχει γίνει εργασία, τότε στο γραπτό χρειάζεται να απαντηθούν θέματα που αθροίζονται σε 5 μονάδες και όχι όλα τα θέματα. Εναλλακτικά, ο τελικός βαθμός αντιστοιχεί σε αυτόν του γραπτού. Η εργασία παραδίδεται την περίοδο της εξεταστικής περιόδου και όχι τον Σεπτέμβρη. Η γραπτή εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και βιβλία.

Σημειώσεις

[Σημειώσεις]

Παλαιότερα Θέματα

[Σεπτέμβριος 2019]

[Ιανουάριος 2018]

[Ιανουάριος 2017]

[Ιανουάριος 2015]

[Ιανουάριος 2014]

[Σεπτέμβριος 2010]

[Σεπτέμβριος 2004]

[Φεβρουάριος 2005]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σελίδα για δοκιμές regex

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία