Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Εξάμηνο 1ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Μιχάλης Ψαράκης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2 .
Υπολογισμός βαθμού 70% * Γραπτή Εξέταση + 20% * Εξέταση Εργαστηρίου + 10% * Εργαστηριακές Ασκήσεις


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τις εξής ενότητες:

Παρακολούθηση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλον Digital Works. Η παρακολούθηση του εργαστηρίου συνίσταται - παρότι προαιρετική -, ενώ απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθηση αυτού.

Ύλη

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5 και 6 από το βιβλίο "Ψηφιακή Σχεδίαση (4η έκδοση), M. Morris Mano", εκτός από τις ενότητες [2.9], [3.7,3.9], [4.10,4.12], [5.6, JK & T flip-flop] και [6.3,6.6].

Εξέταση

Η γραπτή και η εργαστηριακή εξέταση είναι υποχρεωτικές. Ο τελικός βαθμός που κατατίθεται στη Γραμματεία είναι προβιβάσιμος, εφόσον ο βαθμός του γραπτού είναι ≥ 4,5 και του εργαστηρίου ≥ 5. Εάν μόνο ένας εκ των δύο βαθμών είναι προβιβάσιμος, τότε διατηρείται για τις επόμενες εξεταστικές. Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων των πρωτοετών φοιτητών διατηρείται για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους και δεν αλλάζει, ενώ διαμορφώνεται μέσω της παρουσία και απόδοσης των φοιτητών στις πέντε εργαστηριακές ασκήσεις.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

Παλαιότερα Θέματα

[Ιανουάριος 2018] [Φεβρουάριος 2017 link1,link2] [Ιούλιος 2016] [Σεπτέμβριος 2015] [Ιούνιος 2015] [Ιούνιος 2014] [Φεβρουάριος 2011] [Σεπτέμβριος 2010 [Φεβρουάριος 2010] [Φεβρουάριος 2009] [Σεμπτέμβριος 2008] [Φεβρουάριος 2006] [Σεπτέμβριος 2006] [Φεβρουάριος 2005] [Σεπτέμβριος 2005] [Μάρτιος 2004] [Σεπτέμβριος 2004] [Σεπτέμβριος 2003]

Θέματα Εργαστηρίου

[Φεβρουάριος 2018] [Σεπτέμβριος 2017 - Παλαιότερα έτη (2 Θέματα ανάλογα με την θέση του φοιτητή μέσα στην αίθουσα εξέτασης)] [Ιούλιος 2014] [Πιθανά θέματα κατά τους καθηγητές]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία