Κρυπτογραφία

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κρυπτογραφία
Εξάμηνο 5ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Κωνσταντίνος Πατσάκης
Σελίδα Μαθήματος GUNet2.
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτικές εργασίες


Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται αποκλειστικά από θεωρία. Μελετούνται διάφοροι αλγόριθμοι και τεχνικές κρυπτογράφησης.

Εξέταση

Στο τέλος του εξαμήνου ανακοινώνονται κάποια θέματα για απαλλακτική εργασία. Οι φοιτητές διαλέγουν μερικά θέματα με σειρά προτεραιότητας, και ο διδάσκοντας τους αναθέτει μια εργασία να κάνουν. Οι εργασίες είναι 1-3 ατόμων.


04/11/14 Σημειώσεις Μαθήματος- Σελίδα 1 04/11/14 Σημειώσεις Μαθήματος- Σελίδα 2

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία