Καλωσήρθατε στο CSWiki!

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπάρχουν καταχωρημένες 104 σελίδες σχετικές με το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Σχετικά

Το Wiki είναι ένα πείραμα που στοχεύει στη δημιουργία ένος χώρου με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα. Είναι ένα εγχείρημα από φοιτητές για φοιτητές, γι' αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας για να πετύχει. Αυτή τη στιγμή το Wiki είναι σε δοκιμαστική φάση. Μπορείτε να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε διαβάζοντας τον οδηγό, και έχοντας κατά νου τους κανόνες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Μαθήματα Κορμού
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Ανάλυση Ι
Αρχές Προγραμματισμού
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μαθηματικά των Υπολογιστών
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Ανάλυση ΙΙ
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Διακριτά Μαθηματικά
Δομές Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Εφαρμογών
Λειτουργικά Συστήματα
Mαθηματικός Προγραμματισμός
Μεταγλωττιστές
Πιθανότητες και Στατιστική
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Αλγόριθμοι
Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων
Δίκτυα Υπολογιστών
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή
Αναγνώριση Προτύπων
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιστημονική Συγγραφή στην Εκπαίδευση
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Τεχνολογία Λογισμικού
Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Πτυχιακή Α
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Πτυχιακή Β
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Προηγμένα Θέματα Επικοινωνιών
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Ανάλυση Δεδομένων
Κρυπτογραφία
Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Λογικός Προγραμματισμός
Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
Προγραμματισμός Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσιών
Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Διοίκηση Ασφάλειας Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Συστημική Ανάλυση
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Βιοπληροφορική
Γραφικά με Υπολογιστές
Συστήματα Πολυμέσων
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Κατανεμημένα και Πολυεπεξεργαστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Ανάκτηση Πληροφορίας και Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό
Προσομοίωση Συστημάτων
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Ανάλυση Εικόνας
Εικονική Πραγματικότητα
Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού - Λογισμικό για κινητές συσκευές
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Ασφάλεια Δικτύων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Διοικητική Πληροφορική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Επεξεργασία Σημάτων Φωνής
Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Μαθήματα Επιλογής
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Δίκαιο της Πληροφορικής
Εφαρμογές Θεωρίας Γραφημάτων
Μάνατζμεντ
Παιδαγωγικά
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
Ξενόγλωσση Ορολογία της Πληροφορικής
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Θεωρία Υπολογισμού
Θεωρία Παιγνίων & Εφαρμογές
Λογισμικό Διαχείρισης Μάθησης
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Μέτρηση Αποδοτικότητας Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Ομάδων
Ευφυής Αλληλεπίδραση με Κοινωνικά Δίκτυα
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διδασκαλίας
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Διαχείριση Γνώσης
Έξυπνες Πόλεις και Διαδίκτυο των πραγμάτων
Ήλεκτρονική μάθηση και κοινωνικά δίκτυα
Οχηματικά δίκτυα επόμενης γενιάς
Τεχνολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Υπηρεσιοστρεφές Λογισμικό
Υπολογιστική γεωμετρία
Πρακτική Άσκηση
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εικονικές Επιχειρήσεις
Πρακτική Άσκηση
Συστήματα ERP/CRM
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Υπολογιστική Στατιστική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Χειμερινά
Διδακτική της Πληροφορικής
Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού
Εργονομία
Μάνατζμεντ
Δίκαιο της Πληροφορικής
Εαρινά
Ξενόγλωσση Ορολογία της Πληροφορικής
Επιχειρησιακή Στρατηγική


Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία