Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Κωνσταντίνος Πατσάκης
Σελίδα Μαθήματος GUNet2.
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτικές εργασίες


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται εκμάθηση τόσο γενικά όσο και ειδικότερα στο πεδίο της Θεωρίας Πληροφοριών και Κωδίκων. Σε γενικές γραμμές, γίνεται εκμάθηση σε τεχνικές κατασκευής κώδικα, έλεγχου λέξης, ανίχνευση σφάλματος, διόρθωση σφάλματος. Επίσης, γίνεται αναφορά ( και σε ορισμένες περιπτώσεις και εκμάθηση ) σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ορισμένα από αυτά είναι τα παρακάτω:

Προαπαιτούμενα Μαθήματος

Βασικές γνώσεις Python. Γνώσεις Γραμμικής Άλγεβρας βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατανόηση εννοιών του μαθήματος.

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με απαλλακτικές εργασίες οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι 10 μέρες μετά τη λήξη της εξεταστικής. Η παράδοση των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email/gunet2.

Παλαιότερα θέματα

[Εκφωνήσεις Εργασιών 2014-2015]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία