Επιστημονική Συγγραφή

Από Students support wiki

(Ανακατεύθυνση από Επιστημονική γραφή)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιστημονική Γραφή
Εξάμηνο 5ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Άννα Βουγιουκλίδου
Βιβλίο/-α Essay Writing for Academic Purposes
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτική Εργασία


Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές στην συγγραφή εργασιών, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται και στις δύο γλώσσες. Ο βαθμός του μαθήματος δεν υπολογίζεται στον Μέσο Όρο του φοιτητή, αλλά το μάθημα πρέπει να έχει περαστεί για να πάρει πτυχίο ο φοιτητής. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος είναι μια απαλλακτική εργασία.


Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία.

Εργασία

Η εργασία του μαθήματος είναι απαλλακτική, και έχει ως θέμα ένα από τα προτεινόμενα θέματα που αναγράφονται στο βιβλίο, ή ένα θέμα της επιλογής του φοιτητή.

Τα πρότεινόμενα θέματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της κ. Βουγιουκλίδου.

Η δομή της εργασίας αναλύεται στο κεφάλαιο 7 του συγγράματος, "Business/Scientific Reports", το δε μέγεθος της εργασίας είναι 6 - 10 σελίδες Α4. Στο τέλος του συγγράματος (Appendix/The Research Paper) υπάρχουν δείγματα εργασιών-άρθρων.

Η εργασία παραδίδεται στην εξεταστική περίοδο, την ημέρα και ώρα που υποδεικνύει το πρόγραμμα, στην κ. Βουγιουκλίδου. Δεν χρειάζεται να γίνει παρουσίαση της εργασίας (μόνο έλεγχος).

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία