Επεξεργασία Σημάτων Φωνής και Ήχου

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συστήματα Πολυμέσων
Εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Κατηγορία Κατεύθυνσης - ΤΛΕΣ
Διδάσκων/-οντες Άγγελος Πικράκης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Βιβλίο/-α Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής, Rabiner & Schafer
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 60% + Βαθμός εργασίας 40%


Πίνακας περιεχομένων

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, όπως αυτή διδάχτηκε στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Πολυμέσων.

Ύλη

Εξέταση

Οι φοιτητές έχουν τις εξής επιλογές τρόπου αξιολόγησης:

Η εργασία αφορά συνήθως την κατασκευή ενός ASR συστήματος. Είναι 1-3 ατόμων. Προτεινόμενες γλώσσες: C/C++, Matlab/Octave, Python.

Παλιότερα Θέματα

Ιούνιος 2014-2015

Σεπτέμβριος 2012

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία