Δομές Δεδομένων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δομές Δεδομένων
Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση, Εργασίες


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ασχολείται με την εκμάθηση των βασικών Δομών Δεδομένων, όπως λίστες, ουρές, κ.τ.λ.,τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο γλώσσας προγραμματισμού (C++), καθώς και βασικών αρχών υπολογισμού του αναμενόμενου υπολογιστικού χρόνου ενός προγράμματος.

Εργασίες

Οι εργασίες είναι 2 και αφορούν υλοποιήσεις προγραμμάτων με ανάπτυξη και εφαρμογή σε C++, ορισμένων από τις δομές που διδάσκονται. Η δεύτερη εργασία έχει προθεσμία, συνήθως, μέχρι και μετά την εξεταστική περίοδο.

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την κατανόησή του. Η υλοποίηση των εργασιών, μολονότι προαιρετική, συνίσταται για τη βελτίωση του βαθμού του μαθήματος.

Εξέταση

Η γραπτή εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις και αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού βαθμού. Το υπόλοιπο 20% αντιστοιχεί στις 2 εργασίες.

Παλαιότερα Θέματα

Ιούνιος 2019 σελ. 1 Ιούνιος 2019 σελ.2

Ιούνιος 2018 - Ομάδα Β: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Φεβρουάριος 2017

Ιούνιος 2016 - Ομάδα Β: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Ιούνιος 2015: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2] (+άλλα δύο θέματα)

Ιούνιος 2013: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Φεβρουάριος 2013 - Ομάδα Α: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Σεπτέμβριος 2011: [Ομάδα Α] [Ομάδα Β]

Ιούνιος 2010 - Ομάδα Α: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μερικά χρήσιμα animations για ευκολότερη κατανόηση των Δομών Δεδομένων.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία