Διοικητική Πληροφορική

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διοικητική Πληροφορική
Εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Κατηγορία Κατεύθυνσης - ΠΣ
Διδάσκων/-οντες Κώστας Μεταξιώτης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Εξέταση 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζονται τεχνικές και μέθοδοι διοίκησης έργων πληροφορικής, και τρόποι εφαρμογής των στρατηγικών αρχών στα έργα.Κυρίως:

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Πάντα χρήσιμη, όχι απαραίτητη. Πιο δύσκολες ασκήσεις είναι αυτές των τοξωτών δικτύων και αυτή της διαδικασίας PERT βλέπε σελίδα μαθήματος>έγγραφα>PM Ασκήσεις Black and White σελ. 39 μέχρι τέλος.


Εξέταση

Κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Παλαιότερα Θέματα Εξετάσεων // Σημειώσεις

[Ιούνιος 2017]

[Θέματα Ιουνίου 2016] [Σημειώσεις & Λυμένα Θέματα]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία