Διαχείριση Γνώσης

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση Γνώσης
Εξάμηνο 7ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Κ. Μεταξιώτης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτική εργασία 100%


Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει μια απαλλακτική εργασία πάνω σε ένα paper, διαφορετικό για κάθε φοιτητή, που είναι σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος και το οποίο θα επιλέξει ο διδάσκοντας.

Εργασία

Για την εργασία θα πρέπει να γίνει μετάφραση του paper, περίληψη της μετάφρασης και αναφορά κάποιων παρόμοιων papers περιληπτικά. Η εργασία παραδίδεται ηλεκτρονικά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Δεν γίνεται παρουσίαση της εργασίας.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία