Διακριτά Μαθηματικά

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διακριτά Μαθηματικά
Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Αριστείδης Σαπουνάκης, Παναγιώτης-Γεώργιος Τσικούρας, Ιωάννης Τασούλας
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών αρχών της Συνδυαστικής Ανάλυσης και εννοιών της Θεωρίας Γραφημάτων, της Θεωρίας Γλωσσών και της Θεωρία Αυτομάτων.

Παρακολούθηση και Ασκήσεις

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και φροντιστήρια, των οποίων η παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος.

Ύλη

Η ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Εξέταση

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, ενώ αντιστοιχεί στο 100% του τελικού βαθμού. Υπάρχει η δυνατότητα για bonus βαθμό, παραδίδοντας 3 εργασίες των 0.5 μονάδων αντίστοιχα.

Παλαιότερα Θέματα

Σεπτέμβρης 2017: [Σελίδα 1] Ιούνιος 2017: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2] Ιούνιος 2015: [Ομάδα Β] [Ομάδα Α - Σελίδα 1] [Ομάδα Α - Σελίδα 2] [Φεβρουάριος 2015] Φεβρουάριος 2014: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2] Επίσης υπάρχουν και αυτά τα θέματα: [Σελίδα 1] [Σελίδα 2]

Links

[Αυτοματα]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία