Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσοχή! Το μάθημα αυτό ανήκει στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.

Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Εξάμηνο 3ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Ιωάννης-Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2 .
Υπολογισμός βαθμού
  • Γραπτή Εξέταση 100% και πρόοδος εργαστηρίων έξτρα 2 βαθμοί


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Αναπτύσσεται η διαδικτυακή γλώσσα C# (.NET) και γενικά η εφαρμογή της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας σε visual studio της Microsoft. Είναι προυπόθεση ο εκπαιδευόμενος να κατέχει τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο τις γλώσσες JAVA και C++. Το μάθημα έχει θεωρία και εργαστήρια με πρόοδο.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Προαιρετικά εργαστήρια. Η παρακολούθηση δεν κρίνεται απαραίτητη. Έμφαση δίνεται στη διαχείριση αρχείων.

Ύλη

Σημειώσεις / Ασκήσεις

[Εργαστηριακές Ασκήσεις 2010]

Παλαιότερα Θέματα

[Θέματα Φεβρουαρίου 2011]

[Θέματα Σεπτεμβρίου 2012]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία