Δίκτυα Υπολογιστών

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δίκτυα Υπολογιστών
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Δουληγέρης Χρήστος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εξέταση ή Πρόοδοι (75%) - Εργαστηριακές ασκήσεις (25%)


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, διδάσκονται βασικές έννοιες περί δικτύων. Οι έννοιες αυτές περιλαμβάνουν μελέτη συγκεκριμένων τύπων δικτύων(ALOHA, Ethernet κτλ), καθώς και μαθηματική ανάλυση των χαρακτηριστικών τους.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το πρότυπο OSI της ISO βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών του μαθήματος, αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων γίνεται εκμάθηση τόσο του δικτυακού interface των Windows και Linux όσο και εργαλείων σχετικών με εκτέλεση διαγνωστικών σε ένα δίκτυο, καθώς και προσομοίωσης ενός δικτύου.(Wireshark,Cisco Packet Tracer)
Στο πλαίσιο αυτής της εκμάθησης, δίνονται ορισμένες ασκήσεις οι οποίες στόχο έχουν την ενασχόληση και την εκμάθηση των παραπάνω. Το πλήθος τους διαφέρει ανά έτος αλλά συνήθως είναι 4 ή 5.
Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν συνολικά το 25% του τελικού βαθμού.

Πρόοδοι

Αποτελούν μια εναλλακτική της γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Είναι τρεις και αντικαθιστούν το 75% του τελικού βαθμού το οποίο προσκομίζεται και από τη γραπτή εξέταση. Αποτελούνται από έναν αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που αναφέρονται σε μικρότερα μέρη της ύλης από ότι η γραπτή εξέταση. Δεδομένων των παραπάνω, η διαρκεία τους είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τη γραπτή εξέταση (γραπτή εξέταση: 2ώρες , πρόοδος: 1ώρα)
Οι πρόοδοι , καθώς και η γραπτή εξέταση του μαθήματος, δίνονται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. Αυτή η εναλλακτική συνίσταται.

Υπολογισμός Τελικού Βαθμού

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

Εάν έχουν δοθεί μόνο πρόοδοι:

   Μεσος_όρος(Βαθμοί Προόδων(στα 10)) * 0.75 + Μεσος_όρος(Βαθμοί Εργαστηριακών Ασκήσεων(στα 10)) * 0.25

Εάν έχουν δοθεί πρόοδοι και γραπτή εξέταση:

   Μέγιστο(Μεσος_όρος(Βαθμοί Προόδων(στα 10)) , Βαθμός γραπτού) * 0.75 + Μεσος_όρος(Βαθμοί Εργαστηριακών Ασκήσεων(στα 10)) * 0.25

Εάν έχει δοθεί μόνο η γραπτή εξέταση:

   Βαθμός γραπτού * 0.75 + Μεσος_όρος(Βαθμοί Εργαστηριακών Ασκήσεων(στα 10)) * 0.25

[Σεπτέμβριος 2018 (σελ.1) (σελ.2)]

[Φεβρουάριος 2014 (σελ.1) (σελ.2)]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία