Βιοπληροφορική

Από Students support wiki

Έκδοση στις 13:37, 24 Οκτωβρίου 2019 υπό τον/την P17172 (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες)
('διαφορά') ←Παλιότερη αναθεώρηση | εμφάνιση της τρέχουσας αναθεώρησης ('διαφορά') | Νεώτερη αναθεώρηση→ ('διαφορά')
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βιοπληροφορική
Εξάμηνο 6ο Eξάμηνο
Κατηγορία Κατεύθυνσης ΤΛΕΣ
Διδάσκων/-οντες Άγγελος Πικράκης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Βιβλίο/-α [21522]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, NEIL C. JONES, PAVEL A. PEVZNER
Υπολογισμός βαθμού Εργασία 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Η Βιοπληροφορική είναι πεδίο σύγκλισης διαφορετικών επιστημονικών περιοχών, που έχουν στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων και στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση και περαιτέρω κατανόηση μεγάλων συλλογών διαφορετικών τύπων βιολογικών δεδομένων, όπως ακολουθιών νουκλεοτιδίων, αμινοξέων και πρωτεϊνικών δομών, καθώς και της εξελικτικής σχέσης μεταξύ οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η βιοπληροφορική σχεδίασε και υλοποίησε εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση και διαχείριση διαφόρων ειδών πληροφορίας, με κύρια δραστηριότητα τη μελέτη των γονιδιακών ακολουθιών με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας του κυττάρου.

Γενικότερος στόχος του μαθήματος αυτού είναι επομένως να παρέχει βασικές γνώσεις βιοπληροφορικής στα προαναφερθέντα ζητήματα, για φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν περισσότερα εντατικά με τα ζητήματα αυτά στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Θα καλυφθούν: βασικές έννοιες βιολογίας, τεχνικές αντιστοίχισης ακολουθιών, μοντέλα εξελικτικών σχέσεων, μέθοδοι αναζήτησης γονιδίων, καθώς και ζητήματα απεικόνισης και διαχείρισης δεδομένων.

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει, πλέον του θεωρητικού σκέλους, και μία εφαρμοσμένη διάσταση, διότι είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο Διαδίκτυο γνωστές και χρήσιμες βάσεις βιοδεδομένων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές για την εφαρμογή αλγορίθμων και μεθόδων.

Λέξεις Κλειδιά: Βιολογία, Αντιστοίχιση ακολουθιών, εξελικτικά μοντέλα, γονίδια, DNA, απεικόνιση και διαχείριση δεδομένων

Παρακολούθηση

Συνίσταται. Το μάθημα διεξάγεται 4 ώρες την εβδομάδα.

Σημειώσεις

Εξέταση

100 % εργασία. Η εργασία παραδίδεται τον Ιούνιο. Τον Σεπτέμβριο η εξέταση γίνεται μόνο γραπτώς. Η εργασία εκπονείται σε ομάδες ενός/δύο φοιτητών και για την εκπόνησή της εργασίας προτείνεται η χρήση GNU Octave/Matlab/Python/C/C++.

Παλαιότερες Εργασίες

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία