Βάσεις Δεδομένων

Από Students support wiki

(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Χρήσιμο Υλικό)
μ (Παλαιότερα Θέματα)
 
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
== Παλαιότερα Θέματα ==
== Παλαιότερα Θέματα ==
-
[https://drive.google.com/file/d/1aP8YeKOfFwTnF0Iqj3fRGG3gvug2G_gd/view?usp=sharing Ιούνιος 2017]
+
* [https://drive.google.com/file/d/1aP8YeKOfFwTnF0Iqj3fRGG3gvug2G_gd/view?usp=sharing Ιούνιος 2017]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/II8488KEJMZ45qpzFM53l4 Σεπτέμβριος 2016]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/II8488KEJMZ45qpzFM53l4 Σεπτέμβριος 2016]
-
Ιούνιος 2016( [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/2IqGOuPgLGTX6zwsWMQ6M1 Σελίδα 1],[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/Nf2BS7Pe6LN7hxBmcJOsO2 Σελίδα 2])
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/2IqGOuPgLGTX6zwsWMQ6M1 Ιούνιος 2016 - Σελίδα 1][https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/Nf2BS7Pe6LN7hxBmcJOsO2 Ιούνιος 2016 - Σελίδα 2]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1GnTyb8RXOSF9A7CJ5THh Ιούνιος 2015]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1GnTyb8RXOSF9A7CJ5THh Ιούνιος 2015]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/JAtzV78u1NIU7T8BDI6my2 Σεπτέμβριος 2014]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/JAtzV78u1NIU7T8BDI6my2 Σεπτέμβριος 2014]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1Ub6qHoFd5xyOhA6KiLyI6 Ιούνιος 2014]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1Ub6qHoFd5xyOhA6KiLyI6 Ιούνιος 2014]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/hF3xx0UaLmbDQywHARS2D Ιούνιος 2013]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/hF3xx0UaLmbDQywHARS2D Ιούνιος 2013]
-
[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/9P5t1K7Wf45ptENWAEeOv4 Σεπτέμβριος 2013]
+
* [https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/9P5t1K7Wf45ptENWAEeOv4 Σεπτέμβριος 2013]
== Περισσότερες Πληροφορίες ==
== Περισσότερες Πληροφορίες ==

Παρούσα αναθεώρηση της 18:57, 20 Οκτωβρίου 2019

Βάσεις Δεδομένων
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Θεοδωρίδης Γιάννης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εξέταση - Εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι αρχικά η μελέτη των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) με την παρουσίαση του Σχεσιακού Μοντέλου και των βασικών γλωσσών που προσφέρει (Σχεσιακή Άλγεβρα, γλώσσα SQL) και κατόπιν η μελέτη τεχνικών σχεδίασης Σχεσιακών ΒΔ, με χρήση τόσο του εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων (διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων) όσο και των αρχών της Θεωρίας Κανονικοποίησης ΒΔ.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Η παρακολούθηση της ύλης του μαθήματος δεν προϋποθέτει γνώση άλλων μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθεί μία υποχρεωτική εργασία (project) που στοχεύει στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών (βλ. Περιγραφή) και εφαρμογή σε ένα από τα πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), το PostgreSQL.

Εξέταση

Στο τέλος του εξαμήνου, υπάρχει γραπτή εξέταση (με κλειστά βιβλία-σημειώσεις) με βάση το -3- και άριστα το -7- ενώ η εργασία έχει βάση το -2- και άριστα το -4- (δηλαδή υπάρχει συνολικά 1 μονάδα bonus). Το ίδιο σχήμα ισχύει και για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου. Εργασίες προηγουμένων ετών δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία (εκτός αν πρόκειται για αναβαθμολόγηση).

Παλαιότερα Θέματα

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα εργαστηρίου InfoLab: http://infolab.cs.unipi.gr

Χρήσιμο Υλικό

https://www.studytonight.com/dbms/

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία