Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσοχή! Το μάθημα αυτό ανήκει στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.

Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
Εξάμηνο 2ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Ιωάννης-Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2 .
Υπολογισμός βαθμού
  • Γραπτή Εξέταση 100%
  • Πρόοδος εργαστηρίων έξτρα 2 βαθμοί


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με πλήρη ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Γίνονται εργαστήρια σε JAVA με εξετάσεις προόδου.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Προαιρετικά εργαστήρια(παρακολούθηση και πρόοδος).

Ύλη

Βασικές δομές, κληρονομικότητα, εντολές, ειδικές κλάσεις, εξαιρέσεις, ειδικά θέματα, βιβλιοθήκες/διαπροσωπίες, προσπέλαση αρχείων και Βάσεων, κα. Γίνεται σύγκριση με παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού και ειδικά με την C++.

Εξέταση

Η γραπτή εξέταση και η πρόοδος γίνονται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία