Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Από Students support wiki

(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Παλαιότερα Θέματα)
(Παλαιότερα Θέματα Εξεταστικής)
Γραμμή 36: Γραμμή 36:
== Παλαιότερα Θέματα Εξεταστικής ==
== Παλαιότερα Θέματα Εξεταστικής ==
 +
[[https://drive.google.com/file/d/1iBvCcLaJKw4BHpHMkQnA5WBoJLQZjv6S/view?usp=sharing Ιούνιος 2019 - Σελίδα 1]]
 +
[[https://drive.google.com/file/d/1iBvCcLaJKw4BHpHMkQnA5WBoJLQZjv6S/view?usp=sharing Ιούνιος 2019 - Σελίδα 2]]
 +
[[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/NvdXb31TlCnvLjm8sfss13 Ιούνιος 2014 - Σελ. 1]]
[[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/NvdXb31TlCnvLjm8sfss13 Ιούνιος 2014 - Σελ. 1]]
[[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/Bvudd6RM5musBHNaM6gYW6 Ιούνιος 2014 - Σελ.2 ]]
[[https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/Bvudd6RM5musBHNaM6gYW6 Ιούνιος 2014 - Σελ.2 ]]
 +
[[https://github.com/kerk12/JavaExams2015 Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015]]
[[https://github.com/kerk12/JavaExams2015 Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015]]
Το πρώτο θέμα είναι η κατασκευή ενός Calculator σε Applet. Το 2ο θέμα είναι το ίδιο με το 2ο του Ιουνίου του 2014.  
Το πρώτο θέμα είναι η κατασκευή ενός Calculator σε Applet. Το 2ο θέμα είναι το ίδιο με το 2ο του Ιουνίου του 2014.  
 +
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_YS1DMzJKX0tWdEk/view?usp=sharing Ιούνιος 2017 - Σελ. 1]]
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_YS1DMzJKX0tWdEk/view?usp=sharing Ιούνιος 2017 - Σελ. 1]]
[[https://drive.google.com/open?id=0B1ofD25bvr6_X1lVZWtyR0V5bjg Ιούνιος 2017 - Σελ. 2]]
[[https://drive.google.com/open?id=0B1ofD25bvr6_X1lVZWtyR0V5bjg Ιούνιος 2017 - Σελ. 2]]
 +
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_cE1WbVZaZHM0ZDQ/view?usp=sharing Σεπτέμβρης 2017 - Σελ. 1]]
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_cE1WbVZaZHM0ZDQ/view?usp=sharing Σεπτέμβρης 2017 - Σελ. 1]]
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_OGVhcHB2QzFBaEk/view?usp=sharing Σεπτέβρης 2017 - Σελ. 2]]
[[https://drive.google.com/file/d/0B1ofD25bvr6_OGVhcHB2QzFBaEk/view?usp=sharing Σεπτέβρης 2017 - Σελ. 2]]
 +
[[https://github.com/kerk12/JavaExams2017Sept Λύση 1ου Θέματος - Σεπτέμβρης 2017]]
[[https://github.com/kerk12/JavaExams2017Sept Λύση 1ου Θέματος - Σεπτέμβρης 2017]]
 +
[[http://papei.gr/forum/archive/index.php/t-1538.html?s=d54c8ffc8ccb43644c3e1be02e04cbb3 Επίσης υπάρχει και αυτή η σελίδα στο forum papei.gr με κάποια παλαιότερα θέματα]]
[[http://papei.gr/forum/archive/index.php/t-1538.html?s=d54c8ffc8ccb43644c3e1be02e04cbb3 Επίσης υπάρχει και αυτή η σελίδα στο forum papei.gr με κάποια παλαιότερα θέματα]]
[[Category:2ο Εξάμηνο]]
[[Category:2ο Εξάμηνο]]
[[Category:Κορμού]]
[[Category:Κορμού]]

Αναθεώρηση της 19:08, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό με πλήρη ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Βασικές δομές, κληρονομικότητα, εντολές, ειδικές κλάσεις, εξαιρέσεις, ειδικά θέματα, βιβλιοθήκες/ διαπροσωπίες, προσπέλαση αρχείων και βάσεων κά. Γίνεται σύγκριση με παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού και κυρίως με τη C++. Γίνονται εργαστήρια σε JAVA με εξετάσεις προόδου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Παρακολούθηση

Συνίσταται. Ο καθηγητής διδάσκει κυρίως μέσω διαφανειών, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες online.

Ύλη

Java:

Εξέταση

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, ενώ αντιστοιχεί στο 60% του βαθμού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθούν δύο υποχρεωτικές εργασίες που αντιστοιχούν στο 40% του βαθμού.

Παλαιότερα Θέματα Προόδου

[Θέμα 1 - 2017]

Παλαιότερα Θέματα Εξεταστικής

[Ιούνιος 2019 - Σελίδα 1] [Ιούνιος 2019 - Σελίδα 2]

[Ιούνιος 2014 - Σελ. 1] [Ιούνιος 2014 - Σελ.2 ]

[Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015] Το πρώτο θέμα είναι η κατασκευή ενός Calculator σε Applet. Το 2ο θέμα είναι το ίδιο με το 2ο του Ιουνίου του 2014.

[Ιούνιος 2017 - Σελ. 1] [Ιούνιος 2017 - Σελ. 2]

[Σεπτέμβρης 2017 - Σελ. 1] [Σεπτέβρης 2017 - Σελ. 2]

[Λύση 1ου Θέματος - Σεπτέμβρης 2017]

[Επίσης υπάρχει και αυτή η σελίδα στο forum papei.gr με κάποια παλαιότερα θέματα]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία