Ανάλυση ΙΙ

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανάλυση ΙI
Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Αριστείδης Σαπουνάκης, Κωνσταντίνος Μανές
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 100%, Bonus: 1.5 Μονάδα


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εκμάθηση αρχών και μετασχηματισμών του Απειροστικού Λογισμού, όπως είναι οι Μετασχηματισμοί Laplace.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις Ανάλυσης Ι.

Παρακολούθηση

Συνίσταται η παρακολούθηση του μαθήματος, καθώς και των φροντιστηρίων. Δίνονται 2 ή 3 ασκήσεις από το βιβλίο υπό τη μορφή εργασιών. Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 0.5.

Ύλη

Εξέταση

Η εξέταση διαρκεί 3 ώρες και γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, ενώ αντιστοιχεί στο 100% του βαθμού. Οι βαθμοί των εργασιών προσμετρούνται ως bonus επί του τελικού αποτελέσματος.

Παλαιότερα θέματα

Σεπτέμβριος 2019 Ομάδα Α

Σεπτέμβριος 2019 Ομάδα Β

Ιούνιος 2019

Σεπτέμβριος 2018

Ιούνιος 2018

Σεπτέμβριος 2017 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Ομάδα Α

Ιούνιος 2017

Ιούνιος 2016

Ιούνιος 2014-2015

Ιανουάριος 2014-2015

Ιανουάριος 2014-2015 σε pdf

Σεπτέμβριος 2013

Ιούνιος 2012

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία