Έξυπνες Πόλεις και Διαδίκτυο των πραγμάτων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έξυπνες Πόλεις και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Εξάμηνο 7ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Θωμάς Δασακλής
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εργασία 40%, Γραπτή Εξέταση 60%


Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στις ευφυείς και ψηφιακές πόλεις και περιλαμβάνει την ανάλυση και κατανόηση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών υπό το πρίσμα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Ειδικότερα, περιγράφονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Έξυπνων Πόλεων, οι τεχνολογίες σχεδιασμού τους, οι βασικοί τομείς δραστηριότητας μίας Έξυπνης Πόλης καθώς και επιμέρους εφαρμογές, όπως η Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy), οι Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People), η Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living), το Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment), η Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility) και, τέλος, η Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance). Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων αλλά και συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων Έξυπνων Πόλεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον επαναπροσδιορισµό της σύγχρονης πόλης ως ενός περιβάλλοντος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας µέσα από τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, την ψηφιακή δικτύωση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί:

με τις βασικές έννοιες των Έξυπνων Πόλεων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά των Έξυπνων Πόλεων.


Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει μια γραπτή εργασία έκτασης 10 σελίδων, πάνω σε θέματα που συζητήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος, η οποία θα παρουσιαστεί πριν το τέλος του εξαμήνου. Δίνεται η επιλογή συγγραφής της στα ελληνικά και τα αγγλικά. Το μάθημα εξετάζεται και με γραπτό.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία