Τεχνολογία Λογισμικού

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τεχνολογία Λογισμικού
Εξάμηνο 6ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες

Μαρία Βίρβου,

Ευθύμιος Αλέπης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εξέταση 60% + Υποχρεωτική Εργασία 40%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει κυρίως την εκμάθηση γλωσσών μοντελοποίησης (π.χ. UML) και την διαδικασία της ανάλυσης απαιτήσεων σε ένα project.

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει μία ομαδική εργασία (5-6 ατόμων), με διαφορετικό θέμα για κάθε ομάδα και την γραπτή εξέταση στην εξεταστική. Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα και αφορά την υλοποίηση σε κάποια αντικειμενοστραφή γλώσσα είτε μιας ιστοσελίδας, είτε μιας εφαρμογής για υπολογιστές ή android κινητά. Για την εργασία θα πρέπει να γίνει πέρα από την υλοποίηση, η ανάλυση απαιτήσεων και τα αντίστοιχα UML διαγράμματα. Στην εξέταση της εργασίας δεν δίνεται βάση στον κώδικα της εφαρμογής, αλλά στην λειτουργικότητα και στο πως περιγράφεται η εφαρμογή μέσω των UML διαγραμμάτων. Ο βαθμός της εργασίας κρατιέται και για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου αν παραδοθεί τον Ιούλιο, ενώ ο βαθμός της γραπτής εξέτασης δεν παραμένει. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τα 9 διαγράμματα UML που αντιστοιχούν στην εκφώνηση (περιγραφή μιας εφαρμογής) που δίνεται.

Επί πτυχίω εξεταστική

Για την εξεταστική των επί πτυχίο φοιτητών η εξέταση περιλαμβάνει μόνο την γραπτή εξέταση του μαθήματος, χωρίς δηλαδή την υποχρεωτική εργασία και με μέγιστο βαθμό το 10/10.

Παλαιότερα Θέματα

[Ιούνιος 2017]

[Ιούνιος 2015]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία