Συστήματα Πολυμέσων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συστήματα Πολυμέσων
Εξάμηνο 6ο εξάμηνο
Κατηγορία Κατεύθυνσης - ΤΛΕΣ
Διδάσκων/-οντες Άγγελος Πικράκης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 70% + Βαθμός εργασιών 30%Πίνακας περιεχομένων

Ύλη

Ύλη 2013-2014:

Α) Για τους φοιτητές που έχουν παραλάβει το βιβλίο των Havaldar και Medioni: Κεφάλαια 1-9

Β) Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, από το βιβλίο των R. Steinmetz και K. Nahrstedt: Κεφάλαια 1-9. Επίσης, ανεξαρτήτως βιβλίου, στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και όλες οι διαφάνειες του μαθήματος που είναι προσβάσιμες μέσω του eclass.

Εξέταση

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, επιτρέπεται σε κάθε φοιτητή να είναι ανοικτό ένα βιβλίο και οι τυπωμένες διαφάνειες από το eclass.

Παλιότερα Θέματα

Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2013

Ιούνιος 2012 Λυμένα Θέματα

Ιούλιος 2016

Σημειώσεις

[Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία