Σήματα και Συστήματα

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσοχή! Το μάθημα αυτό ανήκει στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.

Σήματα και Συστήματα
Εξάμηνο 3ο εξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Δουληγέρης Χρήστος, Τσιχριντζής Γεώργιος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Βιβλίο/-α Αρχές Και Εφαρμογές Σημάτων Και Συστημάτων, Χ.Κ. Δουληγέρης, Γ.Α. Τσιχριντζής
Υπολογισμός βαθμού Τελικό διαγώνισμα - Εργαστηριακή εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει από νωρίς τους προπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές και κάποιες εφαρμογές της σύγχρονης θεωρίας των Σημάτων και Συστημάτων και να θέσει τα θεμέλια για τη διδασκαλία εξειδικευμένων τεχνολογικών μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών, όπως Αναγνώριση Προτύπου, Δικτύων Υπολογιστών, Ανάλυσης Εικόνας, Συστημάτων Πολυμέσων, Επεξεργασίας Φωνής κ.ο.κ.

Έμφαση έχει δοθεί στην κατά πλάτος και όχι σε βάθος ανάπτυξη της θεωρίας ώστε να παρουσιαστουν κατά το δυνατό περισσότερες πλευρές του αντικειμένου των Σημάτων και Συστημάτων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Θα ήταν χρήσιμες οι γνώσεις απειροστικού λογισμού, γραμμικής άλγεβρας, πιθανοεθωρίας, μετασχηματισμού Fourier αλλά και προγραμματισμού, στο βαθμό που αυτές καλύπτονται κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει διδασκαλία στην αίθουσα καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλον MATLAB. Τα εργαστήρια γίνονται στο τέλος του εξαμήνου. Η παρακολούθηση, αν και δεν είναι υποχρεωτική, είναι χρήσιμη.

Επίσης, ενδέχεται να υπάρξουν εργασίες υλοποιήσιμες σε περιβάλλον MATLAB και με βαθμολογικό prim. Ο φοιτητής καλό είναι να ασχοληθεί με τις προαιρετικές αυτές ασκήσεις επειδή θα τον βοηθήσουν τόσο στο να εμβαθύνει σε κάποιο τομέα του μαθήματος όσο και να βελτιώσει το συνολικό του βαθμό.

Εξέταση

Η εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

Παλαιότερα Θέματα

[Οκτ 2001] [Φεβ 2002] [Σεπ 2002] [Σεπ 2003] [Σεπ 2005] [Φεβ 2006]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία