Πτυχίο

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Τίτλος πτυχίου

Ο τίτλος που αναγράφεται στο πτυχίο έχει ως εξής:

To be filled in


Παράβολο

Πριν γίνει η διαδικασία αίτησης πτυχίου η γραμματεία ζητάει παράβολο 15 ευρώ. Το παράβολο το πληρώνουμε στο λογιστήριο του κεντρικού κτιρίου στον 4ο όροφο. Τέλος το παράβολο είναι για τον πάπυρο.

Τίτλος πιστοποιητικού

Με το που γίνει η αίτηση η γραμματεία μας παράχει πιστοποιητικό όπου αναγράφεται ότι ανακηρυχθήκαμε πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής καθώς και ποια κατεύθυνση ακολουθήσαμε, τον μέσο όρο μας και ότι δεν έχουμε ορκιστεί ακόμα. Τέλος αναφέρεται η ημερομηνία ανακήρυξης η οποία είναι η τελευταία ημέρα της τρέχουσας εξεταστικής και όχι η ημέρα που θα μας περαστεί ο τελευταίος βαθμός.

Υπολογισμός μέσου όρου

Ο υπολογισμός του μέσου όρου γίνεται αθροίζοντας τον βαθμό μαθημάτων (η πτυχιακή μετράει για 4), και διαιρώντας με το 50 (46 κανονικά μαθήματα + 4 η πτυχιακή).

Μαθήματα που δεν προσμετρούνται είναι η Επιστημονική γραφή, καθώς και τα Αγγλικά. Η πτυχιακή είναι σπασμένη σε δύο μαθήματα μόνο για τυπικούς λόγους, και οι δύο "Πτυχιακές" είναι η ίδια εργασία και έχουν τον ίδιο βαθμό.

Ο μέσος όρος στο students.unipi.gr δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό, μιας και λαμβάνει υπ'όψιν του και τα μαθήματα που δεν προσμετρούνται στον τελικό μέσο όρο.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία