Πληροφορική Στην Εκπαίδευση

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πληροφορική Στην Εκπαίδευση
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδη
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.


Περιγραφή

Το μάθημα "Πληροφορική στην Εκπαίδευση " πραγματεύεται την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με μεθόδους, τεχνικές, πλατφόρμες, λογισμικά κλπ που προσφέρουν υποστήριξη στις διαδικασίες της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της μάθησης. Μεγάλο μέρος του μαθήματος θα γίνεται στα εργαστήρια. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται με 3 εργασίες.

Επίσης το μάθημα είναι υποχρεωτικό για την λήψη πτυχίου, αλλά ο βαθμός του δεν συνυπολογίζεται στον μέσο όρο του πτυχίου.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις Moodle.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία