Πιθανότητες και Στατιστική

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πιθανότητες και Στατιστική
Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Ιωάννης Τασούλας
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 100% + Bonus


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις περί Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής, καθώς και να έχουν θέσει το βασικό υπόβαθρο για περαιτέρω εμβάθυνση στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα γίνει προσπάθεια, ώστε οι φοιτητές να μάθουν να αναγνωρίζουν τις τυχαίες κατανομές που περιγράφουν αρκετά τυχαιοκρατικά συστήματα και να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την μελέτη αυτών.

Ύλη

Βαθμολογία

Γραπτή Εξέταση 100% + Bonus 1.5 Μονάδα μέσω ομάδων γραπτών ασκήσεων.

Παλαιότερα Θέματα

Σεπτέμβριος 2014(Σελ. 1 Σελ.2) Φεβρουάριος 2016 <- (υπάρχει μια ασάφια στο 1β στο c την οποία είχε έρθει και διόρθωσε) [Φεβρουάριος 2017] [Σεπτέμβριος 2017]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία