Καλωσήρθατε στο CSWiki!

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπάρχουν καταχωρημένες 96 σελίδες σχετικές με το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Σχετικά

Το Wiki είναι ένα πείραμα που στοχεύει στη δημιουργία ένος χώρου με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα. Είναι ένα εγχείρημα από φοιτητές για φοιτητές, γι' αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας για να πετύχει. Αυτή τη στιγμή το Wiki είναι σε δοκιμαστική φάση. Μπορείτε να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε διαβάζοντας τον οδηγό, και έχοντας κατά νου τους κανόνες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Μαθήματα Κορμού
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Ανάλυση Ι
Αρχές Προγραμματισμού
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μαθηματικά των Υπολογιστών
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Ανάλυση ΙΙ
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Διακριτά Μαθηματικά
Δομές Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Εφαρμογών
Λειτουργικά Συστήματα
Mαθηματικός Προγραμματισμός
Μεταγλωττιστές
Πιθανότητες και Στατιστική
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Αλγόριθμοι
Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων
Δίκτυα Υπολογιστών
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή
Αναγνώριση Προτύπων
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιστημονική Συγγραφή
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Τεχνολογία Λογισμικού
Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Προηγμένα Θέματα Επικοινωνιών
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Ανάλυση Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Λογικός Προγραμματισμός
Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
Ουρές Αναμονής
Σχεδιαση Υπολογιστικών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Διοίκηση Ασφάλειας Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Συστημική Ανάλυση
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Βιοπληροφορική
Γραφικά με Υπολογιστές
Συστήματα Πολυμέσων
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Κατανεμημένα και Πολυεπεξεργαστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Αποθήκες δεδομένων και εξόρυξη γνώσης
Προσομοίωση Συστημάτων
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Ανάλυση Εικόνας
Εικονική Πραγματικότητα
Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
Ασφάλεια Δικτύων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
Διοικητική Πληροφορική
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο
Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Επεξεργασία Σημάτων Φωνής
Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Μαθήματα Επιλογής
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Δίκαιο της Πληροφορικής
Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού
Εργονομία
Εφαρμογές Θεωρίας Γραφημάτων
Μάνατζμεντ
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
Ξενόγλωσση Ορολογία της Πληροφορικής
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Θεωρία Υπολογισμού
Κρυπτογραφία
Συστήματα Ροής Εργασιών
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Μέτρηση Αποδοτικότητας Συστημάτων
Προγραμματισμός Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Ομάδων
Ευφυής Αλληλεπίδραση με Κοινωνικά Δίκτυα
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Ανάκτηση Πληροφορίας και Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό
Διαχείριση Γνώσης
Πρακτική Άσκηση
Πληροφοριακά Συστήματα στην Ναυτιλία
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εικονικές Επιχειρήσεις
Πρακτική Άσκηση
Συστήματα ERP/CRM
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Υπολογιστική Στατιστική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Χειμερινά
Διδακτική της Πληροφορικής
Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού
Εργονομία
Μάνατζμεντ
Δίκαιο της Πληροφορικής
Εαρινά
Ξενόγλωσση Ορολογία της Πληροφορικής
Επιχειρησιακή Στρατηγική


Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία