Εφαρμοσμένη Συνδυαστική

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εφαρμοσμένη Συνδυαστική
Εξάμηνο 4ο Eξάμηνο
Κατηγορία Επιλογής
Διδάσκων/-οντες Κωνσταντίνος Μανές, Ιωάννης Τασούλας
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Εργασίες 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Η συνδυαστική είναι η επιστήμη της αναζήτησης, κατασκευής και απαρίθμησης διακριτών αντικειμένων και εμπίπτει στην τομή των Διακριτών Μαθηματικών και της Θεωρητικής Πληροφορικής. Μεγάλο μέρος της επιστήμης των υπολογιστών αφορά την επίλυση προβλημάτων όπου οι δομές είναι διακριτές, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα γραφημάτων/δικτύων (μονοπάτια, ταιριάσματα, συνεκτικότητα, κλίκες, κ.α.), τα προβλήματα διακριτών πιθανοτήτων (απαρίθμηση των περιπτώσεων), η ανάλυση αλγορίθμων (πολυπλοκότητα, τυχαιότητα), η εξαντλητική αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης (κατασκευές διατάξεων, συνδυασμών, διαμερίσεων κ.α.), η κατασκευή κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων (δικτυωτά, μερικώς διατεταγμένα σύνολα), κατανόηση μεγάλων διακριτών δομών (διαδίκτυο, DNA, δευτεροταγείς δομές, ανθρώπινος εγκέφαλος).

Παρακολούθηση

Συνίσταται. Το μάθημα διεξάγεται 4 ώρες την εβδομάδα.

Ύλη

Εξέταση

Η εξέταση γίνεται με απαλλακτικές προγραμματιστικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές).

Σημειώσεις

Παλαιότερες Εργασίες

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία