Επεξεργασία Σημάτων Φωνής και Ήχου

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συστήματα Πολυμέσων
Εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Κατηγορία Κατεύθυνσης - ΤΛΕΣ
Διδάσκων/-οντες Άγγελος Πικράκης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Βιβλίο/-α Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής, Rabiner & Schafer
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 60% + Βαθμός εργασίας 40%


Πίνακας περιεχομένων

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, όπως αυτή διδάχτηκε στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Πολυμέσων.

Ύλη

Εξέταση

Οι φοιτητές έχουν τις εξής επιλογές τρόπου αξιολόγησης:

Οι εργασίες είναι από το βιβλίο του μαθήματος, και παραδίδονται την προηγούμενη της μέρας εξέτασης του μαθήματος. Τον Σεπτέμβριο εξετάζεται μόνο το γραπτό. Εάν έχει παραδοθεί η μία εργασία τον Ιούνιο, διατηρείται έως και τον Σεπτέμβριο. Την παράδοση εργασίας συνοδεύει και μια σύντομη, προφορική εξέταση πάνω στην εργασία στο γραφείο του διδάσκοντα. Η εργασία μπορεί να γίνει σε μία απ'τις εξής γλώσσες: Octave, Matlab, Python, C, C++ Java. Οι ομάδες εργασιών είναι 1-2 φοιτητές.

Παλιότερα Θέματα

Ιούνιος 2014-2015

Σεπτέμβριος 2012

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία