Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Εξάμηνο 8ο Eξάμηνο
Κατηγορία Κατευθυνσης ΤΛΕΣ
Διδάσκων/-οντες Μαρία Βίρβου, Ευάγγελος Σακκόπουλος
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Εργασία 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή στις βοηθούμενες από υπολογιστή οδηγίες και στα έξυπνα βοηθητικά συστήματα. Μοντέλα για τον χρήστη, με έμφαση στη διάγνωση λαθών. Αναπαράσταση του πεδίου γνώσης διδακτικών εφαρμογών. Γεννήτορας συμβουλών και σύστημα διεπαφής με τον μαθητή. Παρουσίαση προτύπων έξυπνων διδακτικών συστημάτων σε διάφορους τομείς και πολυμέσα.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλή γνώση των μαθημάτων Λογισμικό Διαχείρισης Μάθησης (5ο εξ.), Πληροφορική Στην Εκπαίδευση (4ο εξ.). Γνώσεις C#, Java, Python, Bootstrap, Moodle είναι απαραίτητες.

Παρακολούθηση

Συνίσταται. Το μάθημα διεξάγεται 4 ώρες την εβδομάδα σε αίθουσες ενώ υπάρχουν και 2 ώρες εργαστήρια.

Ύλη

Εξέταση

Η εξέταση αποτελείται από μια μεγάλη απαλλακτική εργασία που υλοποιείται σε C#, Java ή Python.

Παλαιότερες Εργασίες

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία