Βάσεις Δεδομένων

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βάσεις Δεδομένων
Εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Θεοδωρίδης Γιάννης
Σελίδα Μαθήματος GuNet2.
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή εξέταση - Εργασία


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι αρχικά η μελέτη των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) με την παρουσίαση του Σχεσιακού Μοντέλου και των βασικών γλωσσών που προσφέρει (Σχεσιακή Άλγεβρα, γλώσσα SQL) και κατόπιν η μελέτη τεχνικών σχεδίασης Σχεσιακών ΒΔ, με χρήση τόσο του εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων (διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων) όσο και των αρχών της Θεωρίας Κανονικοποίησης ΒΔ.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Η παρακολούθηση της ύλης του μαθήματος δεν προϋποθέτει γνώση άλλων μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων.

Παρακολούθηση και ασκήσεις

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθεί μία υποχρεωτική εργασία (project) που στοχεύει στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών (βλ. Περιγραφή) και εφαρμογή σε ένα από τα πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), το PostgreSQL.

Εξέταση

Στο τέλος του εξαμήνου, υπάρχει γραπτή εξέταση (με κλειστά βιβλία-σημειώσεις) με βάση το -3- και άριστα το -7- ενώ η εργασία έχει βάση το -2- και άριστα το -4- (δηλαδή υπάρχει συνολικά 1 μονάδα bonus). Το ίδιο σχήμα ισχύει και για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου. Εργασίες προηγουμένων ετών δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία (εκτός αν πρόκειται για αναβαθμολόγηση).

Παλαιότερα Θέματα

Ιούνιος 2017 Σεπτέμβριος 2016 Ιούνιος 2016( Σελίδα 1,Σελίδα 2) Ιούνιος 2015 Σεπτέμβριος 2014 Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2013 Σεπτέμβριος 2013

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα εργαστηρίου InfoLab: http://infolab.cs.unipi.gr

Χρήσιμο Υλικό

https://www.studytonight.com/dbms/

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία