Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Σελίδα Μαθήματος GuNet2
Υπολογισμός βαθμού Γραπτή Εξέταση 100%


Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό με πλήρη ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Βασικές δομές, κληρονομικότητα, εντολές, ειδικές κλάσεις, εξαιρέσεις, ειδικά θέματα, βιβλιοθήκες/ διαπροσωπίες, προσπέλαση αρχείων και βάσεων κά. Γίνεται σύγκριση με παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού και κυρίως με τη C++. Γίνονται εργαστήρια σε JAVA με εξετάσεις προόδου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Παρακολούθηση

Συνίσταται. Ο καθηγητής διδάσκει κυρίως μέσω διαφανειών, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες online.

Ύλη

Java:

Εξέταση

Η εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις, ενώ αντιστοιχεί στο 100% του βαθμού. Γίνονται εργαστήρια σε JAVA με εξετάση προόδου, η οποία αντιστοιχεί σε bonus βαθμό 2/10.

Παλαιότερα Θέματα Προόδου

[Θέμα 1 - 2017]

Παλαιότερα Θέματα Εξεταστικής

[Ιούνιος 2014 - Σελ. 1] [Ιούνιος 2014 - Σελ.2 ] [Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015] Το πρώτο θέμα είναι η κατασκευή ενός Calculator σε Applet. Το 2ο θέμα είναι το ίδιο με το 2ο του Ιουνίου του 2014. [Ιούνιος 2017 - Σελ. 1] [Ιούνιος 2017 - Σελ. 2] [Σεπτέμβρης 2017 - Σελ. 1] [Σεπτέβρης 2017 - Σελ. 2] [Λύση 1ου Θέματος - Σεπτέμβρης 2017] [Επίσης υπάρχει και αυτή η σελίδα στο forum papei.gr με κάποια παλαιότερα θέματα]

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία