Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή

Από Students support wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή
Εξάμηνο 5ο εξάμηνο
Κατηγορία Κορμού
Διδάσκων/-οντες Μαρία Βίρβου
Σελίδα Μαθήματος GUNet2
Υπολογισμός βαθμού Απαλλακτική εργασία 100%


Περιγραφή

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει μία απαλλακτική εργασία που παραδίδεται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Το θέμα της εργασίας είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής για υπολογιστή σε κάποια γλώσσα οπτικού-παραθυρικού προγραμματισμού (π.χ. Visual C#, Visual Basic κλπ). Η εργασία έχει ως στόχο τον καλό σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος διεπαφής με τους χρήστες. Εκτός από την υλοποίηση της ζητούμενης εφαρμογής, ζητούνται επίσης και τα συνοδευτικά εγχειρίδια της εφαρμογής (εγχειρίδιο χρήστη, on-line help και τεχνικό εγχειρίδιο).

Παράδοση

Η παράδοση της εργασίας γίνεται στα εργαστήρια του τμήματος και περιλαμβάνει μια μικρή παρουσίαση της εφαρμογής στον εξεταστή, καθώς και πιθανές ερωτήσεις του εξεταστή σχετικά με την υλοποίηση από πλευράς κώδικα κάποιου μέρους της εφαρμογής.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία