Σύνδεση στο Wifi

1ος τρόπος

  1. Κατέβασμα του συμπιεσμένου φακέλου για την αίθουσα 210/211 εδώ για την αίθουσα 206 εδώ.
  2. Αποσυμπιεση του φακέλου και εκτέλεση του αρχειου wifi.bat. Το .xml αρχείο πρέπει να είναι είναι στο ίδιο μονοπάτι με το .bat.
  3. Σύνδεση στο δίκτυο με τα στοιχεία που έχετε στα εργαστήρια.

2ος τρόπος

Κάνουμε δεξί click στο εικονίδιο δικτύου και επιλέγουμε ‘Άνοιγμα Κέντρου Δικτύου και κοινής χρήσης’.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε στα αριστερά ‘Διαχείριση ασύρματων δικτύων’. Έπειτα, επιλέγουμε ‘Προσθήκη’ για να προσθέσουμε το νέο δίκτυο.

Στο Όνομα δικτύου γραφουμε cslabs στον Τύπο ασφαλείας WPA-Εταιρικό και TKIP κρυπτογράφηση και πατάτε ΟΚ.

Έπειτα κλικάρουμε στις Ιδιότητες ασύρματου δικτύου, ξετικάρουμε το κουτί που είναι τικαρισμένο και κλικάρουμε στις Ρυθμίσεις.

Στις Ρυθμίσεις ξετικάρουμε όλα τα κουτάκια και κλικάρουμε στις Παραμέτρους και ξετικάρουμε το κουτάκι.

Έπειτα πατάμε ΟΚ και στην καρτέλα ασφάλεια κλικάρουμε στις ρυθμίσεις για προχωρημένους και τικάρουμε τον Καθορισμό λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας. Έπειτα επιλέγουμε 'Ρυθμίσεις για Προχωρημένους' όπου τικάρουμε το πρώτο κουτάκι και επιλέγουμε 'Πιστοποίηση χρήστη'. Επιλέγουμε ΟΚ και συνδεόμαστε με τα στοιχεία που έχουμε στα εργαστήρια.