CSLabs Admins: Ποιοι Είμαστε

Αποτελούμε μία αυτοοργάνωτη ομάδα προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εργαζόμαστε εθελοντικά στα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία στεγάζονται στις αίθουσες 206, 210 και 211. Επιλέγουμε να παρέχουμε αφιλοκερδώς τον προσωπικό μας χρόνο και γνώση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία φοίτησης στους συμφοιτητές μας, μέσω της δοθείσας τεχνολογικής υποδομής. Αντίστοιχα, οι ίδιοι θεωρούμε πως ανταμειβόμαστε μέσω της εμπειρίας, που αποκομίζουμε έχοντας εργαστεί για δύο (2) έτη σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με ορισμένο ωράριο, δημιουργώντας projects, συντηρώντας τις υπάρχουσες υποδομές και αναπτύσσοντας νέες. Συνεπώς, είμαστε αντίθετοι με την αμοιβή των προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι απασχολούνται στα εργαστήρια, καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται να επηρεάσει τα κίνητρα εισαγωγής νέων φοιτητών σε αυτά, γεγονός που θα κλονίσει την υπάρχουσα φιλοσοφία και ποιότητα της ομάδας. Υπενθυμίζουμε, κατά τον τρόπο αυτόν, πως είμαστε προπτυχιακοί φοιτητές και όχι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι έχουν επωμιστεί επαγγελματικές υποχρεώσεις συμπληρωματικά με τις φοιτητικές υποχρεώσεις.

Free & Open-Source Φιλοσοφία

Προτιμούμε το Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί, να μελετηθεί και να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δίχως να απαιτείται ειδική άδεια από το δημιουργό του, εφόσον ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι ανοικτός, δηλαδή δημόσια διαθέσιμος. Στα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνονται, το χαμηλότερο κόστος απόκτησης – ενώ στην πραγματικότητα ένα τεράστιο ποσοστό του λογισμικού αυτού του τύπου διατίθεται δωρεάν –, η σταθερότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια ενάντια στο κακόβουλο λογισμικό, καθώς η δημόσια διάθεση του κώδικα προσελκύει άτομα, τα οποία επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά στην ανάπτυξη του λογισμικού — όσο περισσότερα άτομα ασχολούνται με την ανάπτυξη του λογισμικού, τόσο πιο πιθανό γίνεται να εντοπιστεί έγκαιρα ένα προγραμματιστικό σφάλμα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή κάποιο κενό ασφαλείας.


Τρόπος Λειτουργίας Εργαστηρίων

Γενικά

 • Βρισκόμαστε στις εργαστηριακές αίθουσες 206, 210 και 211, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 18:00, προκειμένου να επιτηρήσουμε τις εν λόγω αίθουσες αναφορικά με την ορθή λειτουργία των εργαστηριακών δομών και όχι την ασφάλεια αυτών. Η υποστήριξη των εργαστηριακών δομών περιλαμβάνει τους servers, τα workstations, την εγκατάσταση εργαστηριακών προγραμμάτων κ.ο.κ.

 • Οφείλουμε να βρισκόμαστε στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτό ορίζεται ετησίως σύμφωνα με την αντίστοιχη ανακοίνωση του Τμήματος Πληροφορικής, πλην των εξεταστικών περιόδων.

 • Παρέχουμε υποστήριξη στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών – από τους φοιτητές για τους φοιτητές – και όχι εξατομικευμένα στους ίδιους τους φοιτητές ή σε εξωπανεπιστημιακές εκδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα εργαστήρια.

Λειτουργία Ομάδας

 • Πρόσληψη προπτυχιακών φοιτητών κατόπιν συνεντεύξεως.

 • Τήρηση επαγγελματικού ωραρίου και καθορισμένων βαρδιών, οι οποίες αθροίζονται σε δώδεκα (12) συνολικά ώρες ανά εβδομάδα ανά άτομο.

 • Υποχρεωτική διετής συμμετοχή.

 • Διαρκής έλεγχος, ενημέρωση και επικοινωνία μέσω email.

 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, μελέτη και δημιουργία νέων projects, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας φοίτησης και την παροχή νέων υπηρεσιών στους συμφοιτητές μας.

 • Πραγματοποίηση συνελεύσεων.

 • Ανώτατο όριο στο ανθρώπινο δυναμικό τα δέκα (10) άτομα, για προφανείς λειτουργικούς λόγους.

 • Τυχόν αλλαγές στο καταστατικό τίθενται σε εφαρμογή μέσω ψήφου και πλήρους απαρτίας.

 • Συντήρηση και ανάπτυξη νέων υποδομών, καθώς και ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων και εργαστηριακών μαθημάτων.


Υπηρεσίες και Μηχανήματα

Υπηρεσίες

 • Διαχείριση Students.
  Ο students (students.cs.unipi.gr) φιλοξενεί:
  1. την ιστοσελίδα των CSLabs,

  2. την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στεγάζει τις διευθύνσεις της μορφής user@students.cs.unipi.gr, και οι οποίες και παρέχονται στους φοιτητές, κατά την εγγραφή τους στα εργαστήρια,

  3. το Wiki, το οποίο στεγάζει βοηθητικές σημειώσεις φοιτητών και

  4. το Labtutor, στο οποίο προβάλλονται οι κρατήσεις των εργαστηριακών αιθουσών.

 • Παροχή και διαχείριση Domain Controller.

 • Παροχή και διαχείριση Gateway.

 • Διαχείριση μηχανημάτων, τα οποία φιλοξενούν υπηρεσίες καθηγητών. (π.χ. Moodle, License Server)

Μηχανήματα

 • 57 Workstations(57 Οθόνες)

  • αίθουσα 206 : 19 υπολογιστές
  • αίθουσα 210 : 24 υπολογιστές
  • αίθουσα 211 : 14 υπολογιστές