Παρεχόμενες Υπηρεσίες Web

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

  Κάθε φοιτητής διαθέτει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Συγκεκριμένα:
  • Έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω webmail ή μέσω authenticated SMTP, ενώ για την ανάγνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει webmail ή IMAP.
  • Οι webmasters δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων των χρηστών και για τυχόν απώλειες αυτών.
  • Παρέχεται προστασία από μηνύματα spam καθώς και από ιούς.
 • Επίσης:
  • Ο χώρος που προσφέρεται για το ηλεκτρονικό ταχυδρομίο είναι 20MB.
  • Μπορεί να γίνει διακοπή παροχής των υπηρεσιών, χωρίς καμία δέσμευση από τους διαχειριστές, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στα εργαστήρια της πληροφορικής:

 • 55 Σταθμοί Εργασίας (Windows 7 & Debian GNU/Linux)
 • Προσωπικός Λογαριασμός Φοιτητή με Ελεύθερο Χώρο Αποθήκευσης
 • Ενιαίο Σύστημα Πρόσβασης στους σταθμούς εργασίας των Εργαστηρίων (211, 210, 206)
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο για φορήτους Η/Υ φοιτητών
 • Οι σταθμοί εργασίας βρίσκονται σε τοπικό δίκτυο 1 Gigabit, το οποίο αποκτά πρόσβαση στο Internet μέσω μηχανισμού Firewall/NAT
 • Δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφων στους εκτυπωτές των εργαστηρίων
 • Wireless δικτυο με WPA Encryption και μοναδικό λογαριασμό για κάθε χρήστη

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιείστε τον εικονικό δίσκο P:.
Προσοχή! Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε δεδομένα στην επιφάνεια εργασίας. Μεταφέρετέ τα στο δίσκο P: πριν κάνετε log off.