Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του students.cs.unipi.gr

Καλώς Ήλθατε!

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα όλων των δημόσιων λιστών στο students.cs.unipi.gr. Πατήστε στο όνομα μιας λίστας για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τη λίστα, ή να εγγραφείτε, να διαγραφείτε, και να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συμμετοχής σας. Για να επισκεφτείτε τη σελίδα με τις γενικές πληροφορίες μιας λίστας που δεν προβάλλεται, ανοίξτε ένα URL παρόμοιο με το τρέχον, αλλά με ένα '/' και το όνομα της λίστας προσαρτημένο.

Οι διαχειριστές των λιστών, μπορούν να επισκεφτούν τη γενική σελίδα διαχείρισης της λίστας ώστε να βρουν το περιβάλλον διαχείρισης για τη λίστα τους.

Αν έχετε πρόβλημα με τη χρήση των λιστών, παρακαλώ επικοινωνήστε mailman@students.cs.unipi.gr.

   
Λίστα Περιγραφή
Alumni University of Piraeus, department of Informatics alumni mailing list
aspa ASPA mailing list
Blackduck-discuss Black d@ck general discussion
Code-force Competitive programming team
grads-hsn high speed networks graduate mailing list
grads-mobile mobile comms graduate mailing list
grads-networks networks module graduate mailing list
OSS-Events Announcement list for the OSS Events @ unipi.gr
PhD Unipi Informatics PhD student mailing list
Postgraduates Postgraduate Student Mailing List
pub CS Student Public Discussion Forum
Sls Software Libre Society, University of Piraeus
sysprog Historical "Unix Systems Programming" Mailing List (2006 - 2009)
Ugrads-ai Artificial intelligence undergraduate mailing list
ugrads-atic advanced topics in communications undergraduate mailing list
ugrads-hsn high speed networks undergraduate mailing list
ugrads-issec information systems undergraduate mailing list
Ugrads-lpp Logic programming undergraduate mailing list
ugrads-mobile mobile comms undergraduate mailing list
Ugrads-mpcs Multiprocessor computing systems undergraduate mailing list
ugrads-sysprog Προγραμματισμός Συστημάτων - Προπτυχιακό
Undergraduates Undergraduate Student Mailing List
Upgrads-gss Group Support Systems mailing list
wireless cs.unipi.gr wireless task force

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered