Βήμα 1: Εγκατάσταση του προγράμματος

Το filezilla μπορείτε να το κατεβάσετε από την διεύθυνση:

http://filezilla-project.org/ Aφού κατεβάσετε το πρόγραμμα, εκτελέστε το ώστε να γίνει η εγκατάσταση του filezilla στον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Εκτέλεση του προγράμματος

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε
File -> Site Manager και μετά New Site
Δίνετε ένα όνομα στο site (π.χ. students.cs.unipi.gr)

Βημα 3

Συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία.

Στο general: host students.cs.unipi.gr
port 21
Server Type FTPES - FTOP over explicit TLS/SSL
Logon Type Normal
User pXXXXX (τον αριθμό μητώου που έχετε στη σχολή)
password (τον αρχικό κωδικό που σας δώθηκε στα εργαστήρια)


Στο Transfer Settings:
Επιλέγετε το transfer mode να είναι passive


Έπειτα επιλέγετε connect.

Βήμα 4

Το αριστερό μέρος του παραθύρου είναι ένα εξερευνητης αρχείων του τοπικού υπολογιστή και στο δεξιό είναι του ftp.
Για να μεταφέρετε ένα αρχείο, το επιλέγετε από τη θέση του στον σκληρό δίσκο (π.χ. C:\html\index.html) και αφού κάνατε δεξι κλικ επιλέγετε Upload.Σημείωση: Οι σελίδες που επιθυμούμε να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο public_html. Η αρχική σελίδα πρέπει να έχει όνομα index.html ή index.php.

Βήμα 5

Αφού τελειώσετε με την μεταφορά, επιλέγετε File -> Disconnect για να αποσυνδεθείτε.

Αν ανεβάσατε κάποιο αρχείο θα το βρείτε στη διεύθυνση students.cs.unipi.gr/[arithmos_mitroou]/[file_name]. Για παράδειγμα, αν έχετε αριθμό μητρώου Π09150 και ανεβάσατε το αρχείο foo.jpg θα το βρείτε στη διεύθυνση students.cs.unipi.gr/p09150/foo.jpg.

Σημείωση:Για να δείτε τις εικόνες σε μεγαλύτερη ανάλυση επιλέξτε δεξί κλικ-> προβολή εικόνας.