Τι είναι ο Students;

Ο Student Support Server είναι ένας H/Y με λειτουργικό σύστημα GNU/Linux στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διαδικτυακού τόπου (web hosting) για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής.

Μπορώ να γραφτώ στις υπηρεσίες του;

Αν είσαι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής.

Πώς δημιουργώ λογαριασμό στα εργαστήρια του τμήματος;

To e-mail και η προσωπική σελίδα ενεργοποιούνται αυτόματα με τη δημιουργία λογαριασμού στα εργαστήρια. Για τη δημοσιοποίηση της σελίδας στις Σελίδες Χρηστών επικοινωνήστε με τον webmaster.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε φοιτητή γίνεται μέσω webmail είτε μέσω IMAP (χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα mail client π.χ. το Mozilla Thunderbird). Μέσω webmail, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (username, password) που δίνονται με τη δημιουργία λογαριασμού στα εργαστήρια ενώ μέσω IMAP, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες

Πώς γίνεται να συνδεθώ στο wifi των εργαστήριων;

Διάβασε το σχετικό οδηγό για τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνεις.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ τον προσωπικό δικτυακό μου τόπο;

Ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για τη μεταφορά αρχείων μέσω FTP.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό μου;

Η αλλαγή του κωδικού για τη σύνδεση στους σταθμούς εργασίας των εργαστηρίων γίνεται από Windows πατώντας Ctr+Alt+Del και επιλέγοντας Change Password και από Linux με την εντολή smbpasswd.

Πώς μπορώ να γίνω διαχειριστής στα εργαστήρια;

Περίμενε να βγει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα και επικοινώνησε με τους διαχειριστές στο admincall.