Πίσω στην κεντρική

Βοηθητικές Ομάδες Facebook

Ανακοινώνεται η δημιουργία νέων ομάδων στο Facebook, προκειμένου να αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και σημειώσεις για το κάθε έτος φοίτησης στη σχολή, καθώς και ώστε να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εκάστοτε αντίστοιχων ομάδων.

Η διαχείριση πρόκειται να επαφίεται σε ένα ή περισσότερα άτομα -τα οποία θα φέρουν το ρόλο του Επιμελητή-, τα οποία θα φοιτούν στο εκάστοτε έτος της σχολής και θα ανανεώνεται ετησίως.

Σας δίνεται η δυνατότητα να γίνετε μέλος των εν λόγω ομάδων, ακολουθώντας τους εξής συνδέσμους:

1ο Έτος: https://www.facebook.com/groups/cs.unipi.1/
2ο Έτος: https://www.facebook.com/groups/cs.unipi.2/
3ο Έτος: https://www.facebook.com/groups/cs.unipi.3/
4ο Έτος: https://www.facebook.com/groups/cs.unipi.4/

Posted by Παναγιώτα Αγγελική Καρπάτου - 2019-10-12