Πίσω στην κεντρική

Θερινές Διακοπές

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες των εργαστηρίων θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ειδικότερα, κατά τους θερινούς μήνες, δεν υφίσταται επιτήρηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα ηλεκτρολογικών βλαβών.

Posted by Παναγιώτα Αγγελική Καρπάτου - 2019-07-23