Πίσω στην κεντρική

Παρουσιάσεις και εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Τρίτη 9/10

12-1 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Α, Β.

1-2 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Γ, Δ, Ε.


Τετάρτη 10/10

2-3 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Ζ,Θ,Λ,Υ,Φ.

3-4 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Τ,Χ.


Πέμπτη 11/10

2-3 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Κα.

3-4 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Κε - Κω.


Δευτέρα 15/10

4-5 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Σ, Π.

5-6 μ.μ. - Φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν απο Ρ,Μ,Ν.

Posted by Νίκος Σ. - 2018-07-10