Πίσω στην κεντρική

Αλλαγές στην υποδομή @CSLABS

Σας ενημερώνουμε λόγο αναβάθμισης της υποδομής μας, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αλλαγή του κωδικού, με τον όποιο συνδέεστε στα εργαστήρια και στις υπηρεσίες μας.

Για την αλλαγή του κωδικού σας έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες στο ακαδημαϊκό σας email (students.cs.unipi.gr/mail) στο όποιο συνδέεστε με τον ήδη υπάρχων κωδικό σας.

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την αλλαγή μέχρι 10/05/2018 όπου θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή στην υποδομή και θα τεθεί σε ισχύ ο νέος σας κωδικός.

Επίσης σε περίπτωση που έχετε σημαντικά αρχεία στο home σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον χώρο των εργαστηρίων ώστε να τα ανακτήσετε τα αρχεία σας με την βοήθεια κάποιου διαχειριστή εως 10/05/2018.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τους διαχειριστές των εργαστηρίων στo email: webmaster@students.cs.unipi.gr

Posted by Dimitris Tsioumas - 2018-04-25