Πίσω στην κεντρική

Εγγραφές Πρωτοετών

Οι εγγραφές των πρωτοετών για τα εργαστήρια του τμήματος μας θα έχουν το εξής πρόγραμμα (με βάση το αρχικό γράμμα των επιθέτων τους):

Τρίτη : 12:00-13:00 Α-Β-Γ-Δ

Τρίτη : 13:00-14:00 Κ

Τετάρτη:14:00-15:00 Ζ-Θ-Ι-Λ-Ν

Τετάρτη:15:00-16:00 Μ

Πέμπτη : 14:00-15:00 Π-Ρ

Πέμπτη : 15:00-16:00 Σ-Φ

Δευτέρα : 10:00-11:00 Τ-Χ

Posted by Μάνος Φ. - 2017-10-02