Πίσω στην κεντρική

Labtutor

Προστέθηκε στο μενού η επιλογή "Labtutor" για να μπορούν οι φοιτητές εύκολα να βλέπουν το πρόγραμμα των εργαστηρίων,καθώς και τις κενές ώρες στις αίθουσες 206,210 και 211.

Posted by Χρήστος Παρασκευόπουλος - 2016-12-20